ערעורים לבימ"ש השלום


לאחר הגשת תביעה להכרה כנכי צה"ל ובירורה בפני קצין התגמולים יעמוד התובע בפני מספר סוגי החלטות:

החלטה פוזיטיבית הקובעת כי קיים קשר סיבתי בין הפגימה לשירות והתובע יועבר לבדיקה בפני ועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות.
החלטה הדוחה קשר סיבתי בין תנאי השירות לפגימה הנטענת בצירוף חוות דעת רפואית מטעם קצין התגמולים.
החלטה הדוחה את התביעה במסגרת טענות סף כגון התישנות ובחירת זכויות.
בשני המקרים האחרונים עומדת בפני התובע האפשרות להגיש ערעור לבית משפט השלום בשבתו כועדת ערר לפי חוק הנכים.

ערעור לבית משפט השלום מוגש בדרך של נימוקי ערעור, תצהיר תומך בקשר הסיבתי בין תנאי השירות לפגימה הנטענת ומגובה בחוות דעת רפואית תומכת מטעם המערער, בתחום הפגימה בערעור.

הטיפול כולל ניסוח נימוקי ערעור ותצהיר, כחלק מהטיפול המשפטי קיים קשר ישיר עם המומחה הרפואי המלווה את התיק מהבחינה הרפואית.

טיפול בתיק בית משפט כולל בין היתר יצוג והופעה בבית המשפט וניהול ישיבת הוכחות הכוללת חקירת מומחים רפואיים.