שאלות ותשובות

נפגעתי  במהלך החופשה, האם  אני זכאי לתבוע  את הצבא?

באופן עקרוני, חייל סדיר בחופשה מאושרת זכאי לתבוע את הצבא, אולם יש תנאי שעליו לעמוד בו והוא שגובה  הנכות בפגימה הנתבעת יהיה 20% ומעלה.

אחרי  כמה זמן חלה  התיישנות בתביעות  נגד משרד הביטחון?

להבדיל מתחומי המשפט  האזרחיים, בהם קיימות 7 שנות התיישנות, בהתאם לחוק הנכים ניתן לתבוע את משרד הביטחון 3 שנים מיום השחרור או יום  הפציעה. 
סעיף 32א לחוק מתייחס לחריג להתיישנות, קיומה של חבלה רשומה ותנאי כי חלוף הזמן לא יקשה את בירור התביעה אצל קצין התגמולים.

נפגעתי  במהלך שירות מילואים, האם אני זכאי לתבוע  את משרד הביטחון?

חייל שנפגע בשירות מילואים פעיל זכאי לתבוע כמו כל חייל תוך עמידה בתנאים שקבע החוק.

הגשתי תביעה להכרה כנכה צה"ל ונדחיתי  בטענה כי אין קשר  סיבתי בין תנאי השירות לפגימה בה לקיתי, מה עלי לעשות?

במקרה של דחיית תביעה  בהעדר קשר סיבתי, רשאי התובע להגיש  ערעור לבית משפט השלום, בשיבתו כועדת  ערר לפי חוק הנכים. 
עליו להגיש נימוקי ערעור מפורטים תצהיר אודות תנאי השירות והקשר שלהם לפגימה וחוות דעת רפואית תומכת בקשר האמור.

הגשתי תביעה להכרה כנכה צה"ל והוכרתי  כנכה צה"ל, ועדה רפואית קבעה לי אחוזי נכות שאינם משקפים את מצבי, למי עלי לפנות?

על החלטת ועדה רפואית מחוזית ניתן להגיש ערעור לועדה  רפואית עליונה שמטרת הערעור להראות היכן שגתה הועדה ומדוע שיבצה את המערער בסעיף נכות שאינו תואם את מצבו. 
ערעור על ועדה רפואית עליונה ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בנקודה משפטית בלבד.

הנני  מוכר כנכה צה"ל  בגין פגימה בגב  התחתון ולאחרונה התחלתי לסבול גם בכאבים ברגל, 
האם אני יכול לקשור את כאבי הרגל לפגימה המוכרת בגב?

על פי תקנה 9, ניתן להגיש תביעה לנכות מוסבת שנגרמה באופן ישיר בעקבות הנכות המוכרת, במקרה כזה, יש לגבות את התביעה במסמכים רפואיים התומכים בכך.

הנני  מוכר כנכה צה"ל  זה כמה שנים ובתקופה  האחרונה החמיר  מצבי, האם אני יכול לחדש את הדיון בענייני  לאור החמרת המצב?

לאחר הכרה כנכה צה"ל, במידה וחש הנכה שינוי לרעה במצבו / החמרת מצב רפואי, רשאי הנכה על פי החוק להגיש בקשה לבדיקה חוזרת בגין החמרה במצבו הבריאותי. במסגרת הגשת התביעה / בקשה להחמרה על הנכה להמציא חומר רפואי עדכני התומך בטענותיו ומעיד על החמרה במצבו.

לאחר הגשת התביעה / בקשה יעמוד הנכה בפני ועדה רפואית מטעם משרד הביטחון אשר תבחן מצבו הבריאותי הן על סמך מסמכים רפואיים עדכניים והן באמצעות בדיקה קלינית, לאחר בדיקה תעניק הועדה הרפואית אחוזי נכות בהתאם. בעת הגשת בקשה מסוג זה רשאית ועשה רפואית לשוב ולדון בפגימה המוכרת (הפגימה לה טוען הנכה - החמרה) ולשיקול דעתה ובהתאם לממצאיה רשאית הועדה להגדיל אחוזי הנכות או לחלופין להפחיתם.

הגשתי לפני מספר שנים תביעה  להכרה כנכה צה"ל, אולם התביעה נדחתה  בהעדר קשר סיבתי, מברור שערכתי לאחרונה  גיליתי שיש מחקרים חדשים התומכים  בקשר כזה, האם אני  יכול לחדש את תביעתי?

סעיף 35 עליו מושתתת תביעה  לעין מחדש - "ראיה חדשה" טומן בחובו  סטיה מעקרון בית דין ומעיקרון סופיות הדיון בעצם מתן האפשרות לנכה להביא  בפני קצין התגמולים ראיות חדשות שלא  עמדו בפניו קודם לכן על מנת שתינתן החלטה חדשה בעניינו. 
נוכח העובדה כי מדובר בשילוב של עולם הרפואה וקיימת התפתחות והתקדמות רפואית מדי יום, ניתן לעורר תיק מחדש בדרך של תביעה / בקשה לעיון מחדש וזאת באמצעות מסמכים חדשים ו/או חוות דעת רפואיות עדכניות שלא עמדו קודם לכן בפני קצין התגמולים.