רשלנות רפואית

לצערנו בשנים האחרונות הפכו תביעות בגין רשלנות רפואית לתביעות  שכיחות המציפות את בתי המשפט. 


תביעות בגין רשלנות רפואית הינן תביעות משפטיות המוגשות לבתי המשפט בגין נזק גופני ו/או נפשי ולעיתים אף במקרי מוות שנגרמו לאדם כתוצאה ממתן טיפול רפואי רשלני וכושל של צוות רפואי. 


סוג התביעות השכיח בתחום הינו במהלך הריון ולידה וידוע בכינויו "הולדה בעוולה". 

מבחינה משפטית, במסגרת תביעה של רשלנות רפואית יש להוכיח כי הופרה חובת זהירות בה חב צוות רפואי כלפי מטופל וכי הנזקים הסופיים היו נמנעים אילו אותו מטופל היה זוכה לטיפול סביר ומקובל באותו מקרה. 


רשלנות רפואית הינה בין היתר סטייה של גורם רפואי מטפל מן הנורמות והסטנדרט המקצועי המקובל באותו מקרה. 


רשלנות רפואית יכולה לבוא לידי ביטוי בכל אחד משלבי הטיפול החל משלב האבחון, אבחון שגוי, אי זיהוי במועד, קבלת טיפול שאינו תואם את המצב, קבלת טיפול מאוחר, לרבות מחדל רפואי (הימנעות מטיפול, הימנעות מביצוע בדיקות וכו').


תביעה בגין רשלנות רפואית כאמור, מוגשת לבית המשפט ועל פי חוק עליה להיות מגובה בחוות דעת רפואית תומכת המבססת את עילת התביעה.