ועדה רפואית עליונה 

ועדה רפואית עליונה משמשת ערכאת ערעור על ועדות מחוזיות מדרג ראשון הקובעות לתובעים אחוזי נכות.

ערעורים לועדות רפואיות עליונות מוגשות הן על גובה אחוזי הנכות (הענקת אחוזי נכות נמוכים) והן במקרים בהם מוענקת לנכה נכות זמנית.

ועדה רפואית עליונה משמשת כגוף "מעין שיפוטי" ועל המערער במסגרת ערעור שמוגש לטעון טענותיו בנוגע ל"שגיאות" הועדה הרפואית מדרג ראשון הן מהבחינה הרפואית והן מהבחינה המשפטית.

במסגרת הגשת הערעור יזומן שוב המערער וישוב ויבדק על ידי הועדה הרפואית.

החלטת הועדה הרפואית יכולה שתהיה קבלת הערעור או דחית הערעור.