בימ"ש מחוזי

בית המשפט המחוזי יושב כערכאת ערעור הן על החלטות / פסקי דין של בית משפט השלום הדוחות קשר סיבתי בין הפגימה הנטענת לתנאי השירות והן על החלטות של ועדה רפואית עליונה.

ערעורים המוגשים לבית המשפט המחוזי הינם בסוגיות משפטיות בלבד - נקודה משפטית.