תביעה לעיון מחדש - ראיה חדשה

סעיף 35 עליו מושתתת תביעה לעין מחדש - "ראיה חדשה" טומן בחובו סטיה מעקרון בית דין ומעיקרון סופיות הדיון בעצם מתן האפשרות לנכה להביא בפני קצין התגמולים ראיות חדשות שלא עמדו בפניו קודם לכן על מנת שתנתן החלטה חדשה בענינו.

נוכח העובדה כי מדובר בשילוב של עולם הרפואה וקיימת התפתחות והתקדמות רפואית מדי יום, ניתן לעורר תיק מחדש בדרך של תביעה / בקשה לעיון מחדש וזאת באמצעות מסמכים חדשים ו/או חוות דעת רפואיות עדכניות שלא עמדו קודם לכן בפני קצין התגמולים.