תחומי עיסוק המשרד

  • תביעות להכרה כנכי צה"ל במקרים של חבלה / מחלה

  • יצוג וטיפול בערעורים לבימ"ש השלום הן בטענות סף והן על החלטות קצין תגמולים הדוחות קשר סיבתי

  • יצוג וטיפול בערעורים לבימ"ש המחוזי הן בנושא הקשר הסיבתי והן בערעורים על החלטת ועדה רפואית עליונה

  • טיפול בתביעות להחמרת מצב רפואי וטיפול בתביעת לנכות מוסבת (תקנה 9) תוך יצוג והופעה בפני הועדות הרפואיות

  • טיפול בערעורים לועדות רפואיות עליונות על גובה אחוזי הנכות תוך יצוג והופעה

  • תביעות לעיון מחדש - "ראיה חדשה"